Двудневна обучителна сесия за фирми в гр. Добрич 31 Август – 1 Септември

Двудневна обучителна сесия за фирми в гр. Добрич

В рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: ROBG-8 на 31 август и 1 септември бе организиранa двудневна обучителна сесия за фирми в град Добрич (Сесия 1). 

Модули

1) Маркетинг на продукти отнасящи се до културно и природно наследство; Маркетинговия план при сътрудничество с партньори;
2) Продукти, асоциирани с културно или природно наследство. Важността на продукта при етапите на продажба;
Фирмите участници в обучението придобиха знания за маркетинга, продажбите и управлението, както и получиха информация за изпълнението на стратегията и затова как ще помогнат на местните фирми, заинтересувани от развитието на икономическа дейност опазваща културното наследство и природните ресурси.

За повече информация за проекта, можете да се свържете с ТПП Добрич, г-жа Татяна Гичева, телефон: 058 601472, електронна поща: tgicheva@cci.dobrich.net или г-н Георги Колев, телефон 058 601472, електронна поща: gkolev@cci.dobrich.net

Материали от обучителните сесии в Добрич 

[Not a valid template]


Румънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Welcome , today is неделя, 11/06/2023