Обучителни сесии за Групата за изпълнение

В рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: ROBG-8 се проведоха 2 обучителни сесии – в град Добрич и в град Русе включващи пет модула:

1) Маркетинг на продукти отнасящи се до културно и природно наследство; Маркетинговия план при сътрудничество с партньори;

2) Продукти, асоциирани с културно или природно наследство. Важността на продукта при етапите на продажба;

3) Планиране. Стратегия, или загуба на време.

4) Подобряване на комуникационните умения и уменията за преговори в случай на проекти, отнасящи се до културното и природно наследство.

5) Управление на малки и средни предприятия, които акцентират върху културното и природно богатство.

Презентации от обучителните сесии в Добрич и РусеРумънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Close Print