Работна среща в сферата на културното наследство

На 20.07.2016 бе проведена първа среща на заинтересованите страни по проекта в сферата на Културното наследство. В рамките на срещата бяха идентифицирани рисковете за културното и природно наследство в резултат на икономически дейности от сферата на туризъм, строителство и архитектура, земеделие и алтернативни източници на енергия. Участниците активно участваха в дискусията, за да се подпомогне разработката на стратегия за опазване на околната среда, културното и природно наследство от влиянието на тези сектори.

За повече информация:

Покана + Програма

ПрезентацияРумънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Welcome , today is четвъртък, 17/10/2019