Резултати

Очаквани резултати:

Трансгранична стратегия за развитие на бизнеса, опазваща природното и културно наследство

  • Ръководство за регулиране и прилагане на устойчивото използване на природните и културни ресурси;

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (РЕЗЮМЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (РЕЗЮМЕ НА РУМЪНСКИ ЕЗИК)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (ПЪЛНА ВЕРСИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

ДИПЛЯНА ПО ПРОЕКТА (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Ръководство HERITAGE-FRIENDLY ECONOMY за румънско-българско трансгранично културно наследство (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Ръководство HERITAGE-FRIENDLY ECONOMY за румънско-българско трансгранично природно наследство (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Рамка за изпълнение, обхващаща трансграничния регион

  • Инструменти – обучения за експертите, онлайн материали, система за награждаване и признаване;
  • Пилотна фаза на внедряване в окръг Констанца и област Добрич, насочена към местните бизнес общности.


Румънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Welcome , today is понеделник, 23/10/2017