Activitățile proiectului

Upper page: Despre Proiect
Print Friendly

Principalele activități ale proiectului

 

Nr. Activitate Localizare

(țara)

Partenerul responsabil
A.1.1. Identificarea părților interesate – a stakeholderilor, crearea unui grup de lucru româno-bulgar pe tema economiei care protejează moștenirea și resursele culturale și naturale în România și Bulgaria  și care, în final, va fi implicat în implementarea Strategiei. România, Bulgaria CCINA Constanța (LB – lead beneficiary)
A.1.2. Definirea riscurilor, presiunilor, conflictelor în utilizare, etc. datorate turismului și a altor activități economice. România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)
A.1.3. Definirea intereselor sectorului privat, acțiunilor, motivațiilor, mijloacelor, strategiilor, etc. privind activitățile economice legate de moștenirea și resursele culturale și naturale. România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)
A.1.4. Elaborarea Strategiei România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)
A.1.5. Consultarea părților interesate asupra Strategiei elaborate România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)
A.1.6. Finalizarea, aprobarea, asumarea și publicarea Strategiei România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)
A.1.7. Promovarea Strategiei la nivelul graniței româno-bulgare România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)
A.2.1. Crearea instrumentelor de implementare a Strategiei România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)
A.2.2. Instruirea entităților de implementare a Strategiei, în lungul graniței România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)
A.3.1. Campanie de informare adresate operatorilor în turism și comunităților de afaceri, asupra conceptelor heritage-friendly și Strategiei România, Bulgaria CCI Dobrich (Beneficiary 1 – B1)
A.3.2. Sesiuni de instruire pilot pentru comunitățile de afaceri din Constanța și Dobrich România, Bulgaria CCI Dobrich (B1)
A.3.3. Sesiune pilot de masurare și recompensare a nivelului de utilizare sustenabilă a moștenirii și resurselor culturale și naturale România, Bulgaria CCI Dobrich (B1)
A.3.4. Plan de acțiuni pentru implementarea Strategiei la nivel de granița româno-bulgară România, Bulgaria CCI Dobrich (B1)
A.4.1. Vizibilitate asupra demarării proiectului  România, Bulgaria CCI Dobrich (B1)
A.4.2. Vizibilitate asupra progresului în implementarea proiectului România, Bulgaria CCI Dobrich (B1)
A.4.3. Vizibilitate asupra finalizării proiectului și diseminare România, Bulgaria CCI Dobrich (B1)
A.5.1. Procedurile de achiziție publică pentru servicii și bunuri România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)

CCI Dobrich (B1)

A.5.2. Coordonare România CCINA Constanța (LB)
A.5.3. Management comun, monitorizare și sistem de evaluare internă și controlul calității România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)

CCI Dobrich (B1)

A.5.4. Evaluare externă, raportare România, Bulgaria CCINA Constanța (LB)

 

 Румънски език Български език
Like us on Facebook
Programului Interreg V –A România – Bulgaria
interreg_ro
VIsitors
placeholder

Welcome , today is Friday, 31/03/2023