Detalii proiect

Upper page: Despre Proiect
Print Friendly

Proiectul “O economie care protejează moştenirea naturală şi culturală în România şi Bulgaria – A heritage–friendly cross-border economy in Romania and Bulgaria” introduce conceptul de economie care protejează moştenirea naturală şi culturală.

În cadrul proiectului se va realiza o Strategie pentru dezvoltarea unei economii care protejează moştenirea naturală şi culturală şi se va asigura cadrul transfrontalier pentru implementarea acesteia în zona de graniţă, cu sprijinul camerelor de comerţ şi a altor organizaţii de promovare a afacerilor.

Partenerii proiectului si-au propus facilitarea unei abordări comune în privinţa folosirii sustenabile a resurselor naturale şi culturale, pentru a determina crearea şi creşterea locurilor de muncă în zona de graniţă RO-BG, prin creşterea sectorului turistic.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt: Camerele de comerţ şi asociaţii ale oamenilor de afaceri de pe graniţa româno-bulgară, sectorul privat, autorităţi publice şi stakeholderi instituţionali,   turiştii şi publicul larg.

Parteneri:

  • Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa – judeţul Constanţa – România – coordonator de proiect
  • Camera de Comerţ şi Industrie Dobrich, district Dobrich – Bulgaria

Finanţare:

  • Programul INTERREG V-A Romania – Bulgaria (www.interregrobg.eu)

Durata proiectului:

  • 24 luni

Data de începere 03 februarie 2016, iar data de încheiere 02 februarie 2018Румънски език Български език
Like us on Facebook
Programului Interreg V –A România – Bulgaria
interreg_ro
VIsitors
placeholder

Welcome , today is Sunday, 11/06/2023