Двудневна обучителна сесия за Групата за изпълнениев гр. Добрич

Двудневна обучителна сесия за Групата за изпълнение в гр. Добрич

В рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: ROBG-8 бе организиранa обучителна сесия – в град Добрич. 

Модули

1) Маркетинг на продукти отнасящи се до културно и природно наследство; Маркетинговия план при сътрудничество с партньори;
2) Продукти, асоциирани с културно или природно наследство. Важността на продукта при етапите на продажба;
3) Планиране. Стратегия, или загуба на време.
4) Подобряване на комуникационните умения и уменията за преговори в случай на проекти, отнасящи се до културното и природно наследство.
5) Управление на малки и средни предприятия, които акцентират върху културното и природно богатство.

Участниците в обучението придобиха знания за маркетинга, продажбите и управлението, както и получиха информация за изпълнението на стратегията и затова как ще помогнат на местните фирми, заинтересувани от развитието на икономическа дейност опазваща културното наследство и природните ресурси.

За повече информация за проекта, можете да се свържете с ТПП Добрич, г-жа Татяна Гичева, телефон: 058 601472, електронна поща: tgicheva@cci.dobrich.net или г-н Георги Колев, телефон 058 601472, електронна поща: gkolev@cci.dobrich.net

Презентации от обучителните сесии в Добрич 

 

IMG_0840

Picture 12 of 12Румънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Welcome , today is неделя, 11/06/2023