Двудневна обучителна сесия за фирми в гр. Добрич 12 Септември – 13 Септември

Двудневна обучителна сесия за фирми в гр. Добрич

В рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: ROBG-8 на 31 август и 1 септември бе организиранa двудневна обучителна сесия за фирми в град Добрич (Сесия 2). 

Модули

3) Планиране. Стратегия, или загуба на време.
4) Подобряване на комуникационните умения и уменията за преговори в случай на проекти, отнасящи се до културното и природно наследство.
5) Управление на малки и средни предприятия, които акцентират върху културното и природно богатство.

За повече информация за проекта, можете да се свържете с ТПП Добрич, г-жа Татяна Гичева, телефон: 058 601472, електронна поща: tgicheva@cci.dobrich.net или г-н Георги Колев, телефон 058 601472, електронна поща: gkolev@cci.dobrich.net

Материали от обучителните сесии в Добрич 

[Not a valid template]


Румънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Welcome , today is неделя, 11/06/2023