Резултати

Постигнати резултати:

Трансгранична стратегия за развитие на бизнеса, опазваща природното и културно наследство

  • Ръководство за регулиране и прилагане на устойчивото използване на природните и културни ресурси;

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (РЕЗЮМЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (РЕЗЮМЕ НА РУМЪНСКИ ЕЗИК)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (ПЪЛНА ВЕРСИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

ДИПЛЯНА ПО ПРОЕКТА (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Ръководство HERITAGE-FRIENDLY ECONOMY за румънско-българско трансгранично културно наследство (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Ръководство HERITAGE-FRIENDLY ECONOMY за румънско-българско трансгранично природно наследство (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Рамка за изпълнение, обхващаща трансграничния регион

  • Инструменти – обучения за експертите, онлайн материали, система за награждаване и признаване;
  • Пилотна фаза на внедряване в окръг Констанца и област Добрич, насочена към местните бизнес общности.

 

Други материали са сваляне:

Ръководства

Ръководство за добри практики в сектор: ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЖИВОТНОВЪДСТВО – ЛЕСОВЪДСТВО – РИБОЛОВ

Ръководство за добри практики в сектор: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Ръководство за добри практики: ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА

Ръководство за добри практики в сектор: ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ

Ръководство за добри практики в сектор: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

Интерактивни дискове: (Разархивирайте в папка и стартирайте файла index.html)

Интерактивен диск: ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЖИВОТНОВЪДСТВО – ЛЕСОВЪДСТВО – РИБОЛОВ

Интерактивен диск: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Интерактивен диск: ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА

Интерактивен диск: ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ

Интерактивен диск:: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

Маркетингово проучване

Доклад

Презентация

 

План за действие

План за действие на Български език

 

Филм за дейностите по проекта

 Румънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Close Print