Дейности по проекта

Upper page: За проекта

Основни дейности по проекта:

 

№.

Дейност Местоположение (държава)

Отговорен партньор

A.1.1. Идентифициране на заинтересованите страни, създаване на работна група, която да защитава културното и природно наследство и ресурси в България и Румъния. Страните, ще бъдат включени в изпълнението на стратегията. Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.2. Определяне на рисковете, натиска и конфликтите породени от туризма и други икономически дейности. Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.3. Определяне на интересите, действията, мотивацията, средства, стратегиите и т.н. на частния сектор отнасящи се до икономически дейности, предприети по отношение на природното и културното наследство Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.4. Стратегия за развитие Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.5. Разработване на стратегия за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство

 

Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.6. Финализиране, одобрение и публикуване на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство. Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.7. Промоция на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство. Румъния,

България

ТПП Констанца
A.2.1. Създаване на средства за реализиране. Румъния,

България

ТПП Констанца
A.2.2. Обучение на пограничните организации партньори за изпълнение на стратегията. Румъния,

България

ТПП Констанца
A.3.1. Информационна кампания адресирана до туристическите и бизнес общества в Добрич и Констанца относно стратегията и концепциите опазващи природното и културно наследство. Румъния,

България

ТПП Добрич
A.3.2. Пилотно обучение за бизнес общностите в Добрич и Констанца. Румъния,

България

ТПП Добрич
A.3.3. Пилотна сесия за измерване на влиянието от икономическите дейности върху културното и природно наследство и награждаване на  бизнесите, който най-добре ги опазват. Румъния,

България

ТПП Добрич
A.3.4. План за действие за изпълнение на стратегията на гранично ниво. Румъния,

България

ТПП Добрич
A.4 Дейности свързани с визуалната идентичност на проекта. Румъния,

България

ТПП Добрич
A.5 Дейности за управление, координация, докладване. Румъния,

България

ТПП Констанца

ТПП ДобричРумънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Close Print