Цели на проекта

Upper page: За проекта

Цели на проекта:

  • Улесняване създаването и прилагането на общ подход за устойчиво използване на културното и природно наследство
  • Подобряване на туризма в трансграничната зона, чрез разработване на стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство
  • Създаване на трансгранична структура за подкрепа на бизнеса при приемането и прилагането на стратегии опазващи културното и природно наследство
  • Прозрачност и публичност на проекта


Румънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Close Print