ТОП фирми опазващи природното и културно богатство

 ПРАВИЛА ЗА ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ

 „ТОП фирми, опазващи природното и културно богатство

Обща цел на наградите за „ТОП фирми, опазващи природното и културно богатство

Оценка и отличаване на фирмите, които най-много опазват природното и културно наследство в своята дейност в област Добрич.

Оценка и награждаване.

Оценката ще бъде направена от група експерти, съставена от трима души (групата се нарича „комитет за подбор“).

Оценката се основава изключително на информацията, предоставена във формуляра за кандидатстване и въпросника, подаден от кандидатите.

Решенията на комисията за оценка са окончателни, задължителни и неотменими.

Процедурата включва 4 стъпки:

  • Проверка за допустимост на кандидатите;
  • Проверка за допустимост на дейността, предложена за награда;
  • Оценка на качеството на предложената дейност за награда, въз основа на посочените критерии;
  • Връчване на наградите.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите в срок до 1 седмица преди връчване на наградите, което ще се състои около 11 октомври 2017.

Оценка на качеството.

Комисията за подбор ще оцени кандидатите на база посочените по-горе критерии. Ще бъдат взети предвид само инициативите, предложени за награда, но не и другите дейности на кандидата. Няма минимален брой точки за всеки отделен критерий. Въпреки това, кандидатите с по-малко от 20 точки от максималните, ще бъдат елиминирани.

No.   Критерий Точки
1.      Директно или индиректно цитиране при промоция, включително онлайн на природните или културни богатства използвани в дейността на фирмата 10
2.      Работни места, заемани от местни жители, живеещи на територията на културното или природно наследство 10
3.      Сътрудничество с културни и/или екологични организации / местни организации / институции / общности, работещи за опазване на природното и културно наследство и неговото използване 10
4.      Инициативи и инвестиционни проекти, свързани с използване на обекта на наследство (природно или културно), през последните три години 10
  ОБЩО 40

Връчване на наградата

Наградата ще бъде присъдена от комисията за подбор, въз основа на критериите за оценка и тяхната преценка за дейността на фирмите.

Ще бъдат връчени най-много 4 награди – за най-добър бизнес, поддържащ природното наследство, и за бизнес, поддържащ културно наследство.

 

За сваляне:

Формуляр за кандидатстване

Въпросник

 Румънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Welcome , today is вторник, 07/02/2023